Inteligentné riešenia na kľúč

Inteligentné riešenia a automatizácie pre každý projekt
Neváhajte sa s nami spojiť

Máte otázky?

Spojte sa s nami

Logo

SmartCom s.r.o.

Okružná 46, Spišská Belá
IČO: 47648147
DIČ: 2024008822
  • 0917 746 708
  • info@smartcom.sk
  • www.smartcom.sk
Shape Shape

Náš životný príbeh

SmartCom s.r.o.

Spoločnosť od svojho vzniku v roku 2014 sa primárne venovala vývoju softwerových riešeni. Pri realizácii projektov zastrešovala firma kompletný proces vývoja od prvotných analýz, testovania, vývoj až po reálne nasadenie do praxe. Spoločnost sa špecializuje prevažne na špecifické projekty, pri ktorých je potrebné využívať big data technológie, IoT technológie, open data, alebo rôzne integrácie tretích strán. V roku 2019 spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie o segment inteligentných riešení a automatizácii pre domácnosti, komerčné objekty a priemysel. Cieľom spoločnosti je prinášať riešenia, ktoré vzájomné prepájajú všetky technológie od rôznych výrobcov v objekte a areáli a vytvárajú tak komplexný systém, v ktorom technológie navzájom komunikujú a sú nepretržite monitorované a sú analyzované údaje z environmentálnych a stavových senzorov. Inteligentným riadením a automatizáciou technológii prinášame pre zákazníka plnú flexibilitu kompletného systému, vysoký komfort bývania a užívania objektu, vysokú efektivitu využívania jednotlivých technických prvkov, vysokú mieru efektivity využívania obnoviteľných zdrojov, bezpečnosť objektu, vzdialenú prístupnosť a ovládateľnosť technológií, úsporu energií a zvyšujeme kvalitu života a zdravie. Naše riešenia sú úzko späté so životným štýlom a s etapou života zákazníkov, ktorým sa menia požiadavky podľa aktuálnej životnej situácie a podľa etapy vývoja rodiny, sezóny alebo aj podľa počasia, či podľa iných environmentálnych veličín, ktoré priamo ovplyvňujú požiadavky na automatizáciu systémov.

Shape

Pre elektroinštalačné firmy a elektrikárov

Spolupráca pre Vás

Ponúkame spoluprácu elektrikárom a elektroinštalačným firmám, ktoré majú záujem rozšíriť portfólio a ponúknuť svojim zákazníkom inteligentnú elektroinštaláciu alebo automatizáciu systémov na mieru. Vy realizujete to, čo viete robiť najlepšie a v čom máte najlepšiu prax. My Vašu elektroinštaláciu odprogramujeme, oživíme a nakonfigurujeme podľa požiadaviek, ktoré ste si dohodli so zákazníkom.

Záujem o spoluprácu